ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ-MSc)
Χρόνος Φοίτησης: Τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα
Αιτήσεις Συμμετοχής: Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά

Προκήρυξη: Από 1/8/2018 έως και 7/9/2018 – Η προκήρυξη-αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/nea-programmata-metaptyxiakon-spoydon-apo-to-akad-etos-2018-19/pms-iatrikis-sxolis/cyxodynamikh-cyxo8erapeia-se-iatriko-plaisio.html   Προκήρυξη/ Αίτηση →]

 

Δικαιολογητικά/ Απαραίτητα έγγραφα Συμμετοχής:

 

Η υποβολή απαραίτητων εγγράφων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Βασ. Σοφίας 72, Αθήνα 11528
Γραμματεία: 2107289410, 1ος όροφος

Τα έγγραφα που χρειάζονται βρίσκονται στην Προκήρυξη

Εmail:

Γραμματεία Π.Μ.Σ.: Ειρήνη Ράλλη iralli@med.uoa.gr 

Γραμματεία (Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής): psychiat-egin@med.uoa.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την απονομή του τίτλου σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Τα θεωρητικά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα δύο φορές το μήνα και συγκεκριμένα τις ημέρες: Παρασκευή (15.30-19.30) και Σάββατο (9-13.00 και 14.30-18.30).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016. Περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια και ψυχαναλυτική εποπτεία σε περίπτωση ψυχοθεραπείας του εκπαιδευόμενου. Ο τίτλος απονέμεται με την κατάθεση και έγκριση Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βρίσκονται στο ΦΕΚ στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής– ΦΕΚ →

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 € ανά εξάμηνο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί :

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
 • Επιλέγονται κυρίως επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας πού εργάζονται σε Ιατρικά Πλαίσια ή επιθυμούν να εργαστούν σε αυτά. Άλλοι επιστήμονες κρίνονται κατά περίπτωση.
 • Αποτελεί υποχρέωση του εκπαιδευόμενου στο Μεταπτυχιακό να βρίσκεται σε ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Συγκεκριμένα τα Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών είναι τα παρακάτω:

 1. Βαθμός αποκτηθέντος Πτυχίου
 2. Συνάφεια πρώτου Πτυχίου / Επιστημονικού Τομέα με το επιστημονικό αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ
 3. Πτυχίο Μεταπτυχιακού Επιπέδου και Συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 4. Προσκόμιση 2 συστατικών επιστολών
 5. Αποκτηθείσα εργασιακή εμπειρία σε κλινικό πλαίσιο
 6. Εκπαίδευση σε Ψυχοδυναμική ή συναφή ψυχοθεραπεία, και στην Ψυχοπαθολογία
 7. Άσκηση ψυχοδυναμικής ή συναφούς ψυχοθεραπείας που λαμβάνει χώρα σε κλινικό πλαίσιο με εποπτεία (ψυχοθεραπεία με εποπτεία πού δεν πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό σεμινάριο)
 8. Προηγούμενη ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 9. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας
 10. Συνέντευξη (συμβάλλει στην τελική βαθμολογία κατά 35%)

ΤΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει :

 1. Να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις της ψυχοδυναμικής ψυχοπαθολογίας, ώστε να κατανοούν την συμπτωματολογία των ασθενών με ψυχοδυναμικό τρόπο, και ειδικότερα εφαρμόζοντας τις έννοιες της ψυχικής σύγκρουσης, των ασυνείδητων φαντασιώσεων, των ελλειμμάτων και των συνεπειών του ψυχικού τραύματος.
 2. Να αναγνωρίζουν τη σημασία των φάσεων ανάπτυξης του ατόμου στην διαμόρφωση προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας
 3. Να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με τα θεωρητικό-κλινικά ψυχαναλυτικά μοντέλα για τον ψυχισμό και την ψυχοθεραπεία, σε συνάρτηση και με τις τρέχουσες γνώσεις από τις νευροεπιστήμες και την κλινική ψυχιατρική.
 4. Να αναγνωρίζουν τον ψυχικό πόνο του ασθενή και να έχει βαθύνει η κατανόηση τους αναφορικά με την συναισθηματική ζωή του.
 5. Να κατανοούν ειδικότερα τη νοητικο-συναισθηματική κατάσταση με τον ασθενή όπως αυτή βιώνεται στη θεραπευτική σχέση.
 6. Να έχει διευρυνθεί η δυνατότητα τους για ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης της αντιμεταβίβασης τους προς τον ασθενή.
 7. Να χρησιμοποιούν τις σχετικές τεχνικές στην καθημερινή κλινική πράξη και στη θεραπευτική σχέση με τον ασθενή.
 8. Να αξιοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην προσφορά ψυχοκοινωνικού και ψυχοθεραπευτικού έργου στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Advertisement